W dążeniu do zapewnienia bezpieczeństwa swoim obywatelom, Stowarzyszenie SOS dla Rodziny oferuje bezpłatne wsparcie dla osób dotkniętych przestępstwem oraz ich najbliższych. Pomoc ta, świadczona przez Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Punkty Lokalne organizacji, finansowana jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości i obejmuje lata 2019-2021.

Bezpieczeństwo dzieci jest równie ważne, co potwierdzają działania Policji z Komendy Miejskiej w Świnoujściu. Regularne spotkania edukacyjne z drugoklasistami Szkoły Podstawowej nr 6 koncentrują się na zagrożeniach związanych z kontaktami z nieznajomymi, cyberbezpieczeństwem oraz bezpieczeństwem w ruchu drogowym. W szczególności, Dzień Bezpiecznego Internetu jest okazją do dyskusji o zagrożeniach w sieci i świadomego korzystania z Internetu przez młodzież.

Kolejnym aspektem działań prewencyjnych są inicjatywy skierowane do seniorów. W ramach kampanii społecznej „”Seniorze, nie daj się oszukać!”” Policja współpracuje z instytucjami takimi jak PKO Bank Polski, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, aby edukować osoby starsze na temat metod oszustw, w tym popularnych schematów „”na wnuczka”” czy „”na policjanta””.

Ochrona seniorów jest kontynuowana przez działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który w dniu Seniora, w Świnoujściu, prowadził akcję informacyjną na temat przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa seniorów, propagując bezpieczne zachowania wśród tej grupy wiekowej.

Bezpieczne ferie zimowe to kolejny obszar działań prewencyjnych. Policjanci co roku apelują do dzieci i ich rodziców o ostrożność podczas zimowych zabaw na śniegu i lodzie, dbając o to, aby ten wypoczynek był wolny od niebezpieczeństw.

Na koniec warto wspomnieć o działaniach policji w Świnoujściu, które dotyczą odzyskiwania utraconych mienia. Właściciele poszukiwanych rowerów mogą skontaktować się z lokalną komendą w celu odzyskania swojej własności.

Źródło: https://swinoujscie.policja.gov.pl/

Archiwum: styczeń 2024