W najnowszej perspektywie planowania na lata 2021-2027, miasto skupia się na intensywnej cyfryzacji oraz rozwoju infrastruktury. W ramach Programu Współpracy Interreg VI A, tworzona jest Sieć Informacyjno-Doradcza mająca na celu wsparcie edukacji oraz lokalnego biznesu.

Działania z poprzedniego okresu programowania 2014-2020 również są kontynuowane. Projekty takie jak „”Zdalna Szkoła”” i „”Zdalna Szkoła+”” mają za zadanie wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Dodatkowo, inicjatywy takie jak „”Cyfrowa Gmina”” i „”Granty PPGR”” umacniają cyfrową obecność i kompetencje mieszkańców na poziomie lokalnym.

W zakresie rozwoju przestrzeni publicznej, miasto realizuje projekty z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020. Kluczowymi inicjatywami są rozwój potencjału wyspy Karsibór, modernizacja infrastruktury portowej, czy usprawnienie połączenia komunikacyjnego między wyspami Uznam i Wolin poprzez budowę tunelu pod Świną.

Znaczącą część planów inwestycyjnych stanowią działania z zakresu ochrony środowiska i modernizacji energetycznej. W ramach różnych programów, miasto planuje m.in. budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, termomodernizację budynków, czy rozwój infrastruktury związanej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Wszystkie te działania są częścią szeroko zakrojonych programów ministerialnych oraz regionalnych, mających na celu nie tylko unowocześnienie infrastruktury miejskiej, ale także promocję edukacji, kultury oraz integracji społecznej na różnych poziomach.

Wspieranie inicjatyw lokalnych poprzez Fundusz Wspierania Inicjatyw Lokalnych, jak również długoterminowe plany związane z rozwojem gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej, są dowodem na kompleksowe podejście miasta do kwestii rozwoju i modernizacji.

Wszystkie te działania mają na celu nie tylko poprawę jakości życia mieszkańców, ale także przyciągnięcie nowych inwestorów oraz turystów, co w długofalowej perspektywie przyczyni się do wzrostu gospodarczego i społecznego miasta.

Źródło: https://www.swinoujscie.pl/

Archiwum: styczeń 2024